• 300 مگابایت فضا
  5000 مگابایت پهنای باند
  20 اکانتftp  
  3 عدد پایگاه داده
  1 عدد Addon Domain

  قیمت: 50,000 تومان

 • 500 مگابایت فضا
  8000 مگابایت پهنای باند
  15 اکانت ftp
  3 عدد پایگاه داده
  1 عدد Addon Domain

  قیمت: 65,000 تومان

 • 1000 مگابایت فضا
  20000 مگابایت پهنای باند
  60 اکانت ftp
  6 عدد پایگاه داده
  2 عدد Addon Domain

  قیمت: 100,000 تومان