کنفرانس بین المللی علوم کامییوتر

بسیار مفتخریم که وب سایت و سامانه کنفرانس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار که میزبان اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق در بهمن (از تاريخ 14 الی 15 بهمن 1395) می باشد توسط گروه طراحی و میزبانی وب بی زد دیزاین طراحی و پیاده سازی شده است 

جزییات پروژه